Health Source: Nursing/Academic Edition

Nazwa bazy:  Health Source: Nursing/Academic Edition

Producent: EBSCO Publishing

Opis: Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Zakres tematyczny: Medycyna i nauki o zdrowiu.

Język bazy: angielski

Zakres czasowy: Publikacje od 1975 r.

Aktualizacja: Codziennie

Nośnik: On Line

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.

Adres: http://search.ebscohost.com/  

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.

Pełne teksty od 1985 roku.

Zawiera Stedman's Medical Dictionary.

Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 15.06.2015 )