MEDIP Baza Medycyny Pracy

Nazwa bazy: MEDIP – Baza Medycyny Pracy

Producent: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – Biblioteka Naukowa, Ośrodek Informacji Naukowej.

Opis: Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych z zakresu medycyny pracy, wyselekcjonowanych z czasopism polskich i zagranicznych dostępnych w Bibliotece Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Język bazy: polski

Zakres czasowy: 1988 -

Aktualizacja: 3 razy w roku

Nośnik: online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

Baza ogólnodostępna w Internecie.

Adres:

Lata 1988-99: http://old.imp.lodz.pl/expertus/MEDIP/

Od roku 2000: http://old.imp.lodz.pl/expertus/inf/
Uwagi:

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 26.08.2009 )