Polska Bibliografia Lekarska

Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska

Producent: Zakład Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Opis: Baza bibliograficzna, zawiera informacje o polskim piśmiennictwie medycznym. Obecnie zawiera blisko 300 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zawiera informacje o monografiach, niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL

Zakres tematyczny: Medycyna i nauki pokrewne oraz oświata zdrowotna.

Język bazy: polski

Zakres czasowy: Publikacje od 1979 r.

Aktualizacja: Kwartalna

Nośnik:  online

Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Bazy z lat 1979-1990 dostępne ze wszystkich komputerów sieci AWF pod adresem:

http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pbls09

Baza od 1991r. dostępna ze wszystkich komputerów sieci AWF pod adresem:

http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09

Uwagi: Od 1991 roku do bazy wprowadzone są  streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158pl

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( 16.06.2015 )